Sundbäck Liselott

Är integrationsspråket individens, kommunens eller statens val?

Är integrationsspråket individens, kommunens eller statens val?Slutrapport över projektet Integration på svenska vid Kommunförbundet.

Publikationen redogör för den svenska invandrarkoordinatorns arbete vid Kommunförbundet. Koordinatorn har haft som uppgift att främja och utveckla svensk integration i Finland genom samarbete med tvåspråkiga kommuner, tjänstemän vid arbets- och näringsbyrån och ministerier samt tredje sektorns aktörer.

Julkaisun tiedot

Hinta 0.00 €
Tilausnumero 1841
ISBN 978-952-293-510-6
Vuosi 2017
Kustantaja Finlands Kommunförbund
Avainsanatkotouttaminen, ruotsin kieli, maahanmuuttajat

Linkki palveluun

Lataa tiedosto PDF-muodossa, koko 790 kB