Julkisten hankintojen neuvontayksikkö, Hansel, Kuntahankinnat & Kuntaliitto

Tietosuoja-asetuksen huomioiminen kilpailutettaessa julkisia hankintoja

Tietosuoja-asetuksen huomioiminen kilpailutettaessa julkisia hankintojaHenkilötietojen käsittelyä (tietosuojaa) koskeva lainsäädäntö uudistui EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen tultua voimaan toukokuussa 2016. Asetus tulee sovellettavaksi kahden vuoden siirtymäajan jälkeen 25.5.2018 alkaen.

Ohjeistuksen tarkoituksena on antaa tietoa tietosuojaan liittyvistä asioista erityisesti julkisia hankintoja tekeville organisaatioille. Keskeisenä teemana on henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuden varmistaminen tilanteissa, joissa ulkoinen sopimuskumppani tulee käsittelemään henkilötietoja hankintasopimuksen perusteella.

Tietosuojaohjeen liite. Henkilötietojen käsittelyn ehdot, tarjouspyynnön liite hankintayksiköiden käyttöön, kuntaliitto.fi-sivusto

Julkaisun tiedot

Hinta 0.00 €
Tilausnumero 1843
Vuosi 2017
Avainsanathenkilötiedot, julkiset hankinnat, ohjeet, tietosuoja, lainsäädäntö, asetukset

Linkki palveluun

Lataa tiedosto PDF-muodossa, koko 2772 kB