Botska Maaret

Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. Määräykset ja suositukset. Yleishallinto 1

Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. Määräykset ja suositukset. Yleishallinto 1Säilytysaikamääräykset ja -suositukset koskevat arkistolain 6 §:n tarkoittamia asiakirjoja ja niihin rinnastettavia tietoaineistoja, joita kertyy kuntiin ja kuntayhtymiin niiden tehtävien hoidon tuloksena.

Suositusten tarkoitus on auttaa arkistonmuodostajia määrittämään, kuinka kauan säilytetään niitä asiakirjoja ja tietoja, joita arkistolaitos ei ole määrännyt pysyvästi säilytettäväksi. Määräykset perustuvat arkistolaitoksen päätökseen pysyvästi säilytettävistä kunnallisista asiakirjoista. Arkistolaitoksen määräykset kunnallisten asiakirjojen pysyvästä säilyttämisestä tulivat voimaan 1.1.2002.

Kieliversiot

Kommunala handlingars förvaringstider. Föreskrifter och rekommendationer

Julkaisun tiedot

Hinta 0.00 €
Tilausnumero 1345
ISBN 978-952-213-608-4
Vuosi 2002
Kustantaja Suomen Kuntaliitto

Linkki palveluun

Lataa tiedosto PDF-muodossa, koko 459 kB