Haapalehto Saija

Korruptio ja eettisyys kunnassa

Korruptio ja eettisyys kunnassaKorruptio ja eettisyys kunnassa on tiivis esitys korruptiosta käsitteenä ja korruption ilmenemisestä kuntasektorilla. Julkaisussa käydään läpi kunnan valvontajärjestelmää sekä tuodaan esiin kunnallishallinnon perusarvot ja niistä johdetut eettiset periaatteet. Julkaisu toimii oppaana, jonka avulla organisaatio voi luoda omat eettiset ohjeensa.

Julkaisun tiedot

Hinta 0.00 €
Tilausnumero 1949
ISBN 978-952-293-617-2
Vuosi 2018
Kustantaja Suomen Kuntaliitto
Avainsanatesteellisyys, henkilöstö, julkiset hankinnat, kunnat, kuntayhtymät, liikelaitokset, luottamushenkilöt, maankäyttö, ohjeet, omistajaohjaus, vaalirahoitus, viranhaltijat, yhdenvertaisuus, kunnallishallinto, päätöksenteko, kuntakonsernit, etiikka, toimialat, rakentaminen, valvonta, sisäinen valvonta, tytäryhtiöt, korruptio, virkanimitykset, poliittinen toiminta, yhteisöt

Linkki palveluun

Lataa tiedosto PDF-muodossa, koko 960 kB