Valanta José et al.

Kuntajohtamisen ja demokratian käytännöt 1997-2000. Acta nro 125

Kuntajohtamisen ja demokratian käytännöt 1997-2000. Acta nro 125Tutkimus kuntien valtuustokaudella 1997-2000 käyttämistä organisatorisista ja toiminnallisista ratkaisuista demokratian ja poliittisen johtajuuden tukemiseksi ja poliittisen päätöksenteon avoimuuden lisäämiseksi.

Raportissa tarkastellaan myös päätöksenteko-organisaation ja kuntalaisten välisen vuorovaikutuksen muutoksia ja metodeja.

Julkaisun tiedot

Hinta 0.00 €
Tilausnumero 1054
ISBN 951-755-853-8
Vuosi 2000
Kustantaja Suomen Kuntaliitto
Avainsanatdemokratia, johtaminen, osallistuminen

Linkki palveluun

Lataa tiedosto PDF-muodossa, koko 2199 kB